Pages Menu
Categories Menu
Co zwiększa ryzyko infekcji rotawirusami?

Co zwiększa ryzyko infekcji rotawirusami?

żółtaczka powoduje trwałe uszkodzenie wątroby

Rotawirusy rozprzestrzenione są niemal na całym świecie, przy czym częstotliwość infekcji, często zależy od klimatu w danym miejscu. Zaobserwowano, że w przypadku klimatu umiarkowanego, infekcje rotawirusowe najczęściej występują w miesiącach chłodnych. Z kolei ludność mieszkająca na obszarach o klimacie gorącym, na rotawirusy narażona jest przez cały czas.

Największe ryzyko zarażenia powoduje kontakt z osobą chorą. Dotyczy to także tych osób, u których tego rodzaju infekcje przebiegają bezobjawowo. Drobnoustroje te mogą się dostać do organizmu także na wskutek korzystania z tych samych rzeczy, których używała osoba zarażona. Chory powinien szczególnie uważnie dbać o swoją higienę osobistą, gdyż z pośrednictwem brudnych rąk, może przekazać rotawirusy kolejnej osobie.

Równie niebezpieczne może być spożycie produktów spożywczych lub wypicie wody, w której stwierdzono obecność drobnoustrojów. Do infekcji może także dojść drogą kropelkową, np. jeśli osoba chora wymiotuje cząstki wirusa mogą unosić się w powietrzu.