Co zwiększa ryzyko infekcji rotawirusami?

Rotawirusy rozprzestrzenione są niemal na całym świecie, przy czym częstotliwość infekcji, często zależy od klimatu w danym miejscu. Zaobserwowano, że w przypadku klimatu umiarkowanego, infekcje rotawirusowe najczęściej występują w miesiącach chłodnych. Z kolei ludność mieszkająca na obszarach o klimacie gorącym, na rotawirusy narażona jest przez cały czas.

Największe ryzyko zarażenia powoduje kontakt z osobą chorą. Dotyczy to także tych osób, u których tego rodzaju infekcje przebiegają bezobjawowo. Drobnoustroje te mogą się dostać do organizmu także na wskutek korzystania z tych samych rzeczy, których używała osoba zarażona. Chory powinien szczególnie uważnie dbać o swoją higienę osobistą, gdyż z pośrednictwem brudnych rąk, może przekazać rotawirusy kolejnej osobie.

Równie niebezpieczne może być spożycie produktów spożywczych lub wypicie wody, w której stwierdzono obecność drobnoustrojów. Do infekcji może także dojść drogą kropelkową, np. jeśli osoba chora wymiotuje cząstki wirusa mogą unosić się w powietrzu.